Verslag ALV: Drie nieuwe bestuursleden voor WOON

By 19 maart 2019 Laatste Nieuws

AH WOON heeft er drie nieuwe bestuursleden bij. Het drietal werd tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering van de huurdersvereniging gepresenteerd. Tijdens de ALV werd verder stilgestaan bij onder meer het groeiende ledenaantal en de dreigende huurverhoging.

AH WOON is trots op het ledenaantal, dat jaar na jaar blijft stijgen. Inmiddels telt de huurdersvereniging 200 leden meer dan in 2013. Deze leden kunnen bij WOON terecht voor advies, voorlichting, bemiddeling en ondersteuning. In 2018 maakten 39 huurders daar gebruik van. De vragen waren uiteenlopend van aard, net als de ondersteuning die werd geboden. Daarnaast was WOON betrokken bij 16 nieuwbouw- en 10 verbeterprojecten en bij de Prestatieafspraken die jaarlijks worden gemaakt met woningcorporatie Woonborg en de gemeenten. Net als bij iedere ALV werd ook tijdens deze ledenvergadering niet alleen teruggeblikt, maar ook vooruitgekeken. Het bestuur heeft een werkplan gemaakt voor 2019.

Huurverhoging
Ook heeft WOON een negatief advies uitgebracht over het huurbeleid van Woonborg. De woningcorporatie wil namelijk de huren verhogen. Uit een voorstel van Woonborg blijkt dat 28 procent van de huurders geen verhoging krijgt. Wie dat zijn hangt af van de huidige huur. Zo’n 32 procent ontvangt een kleinere huurverhoging, van gemiddeld 13,29 euro per maand. 42 procent van de huurders kan een huurverhoging van gemiddeld 18,92 euro per maand verwachten. Een deel van deze verhoging wordt gecompenseerd via de huurtoeslag.

Nieuwe bestuursleden
Het afgelopen jaar is veel gedaan aan de werving van extra bestuurs- en teamleden. AH WOON zocht namelijk denkers en doeners, oftewel mensen die zich willen inzetten voor de belangen van huurders. De oproep leverde drie nieuwe bestuursleden op, die op de ALV werden benoemd.

Goos Elema uit Annen wil zich graag inzetten voor huurders en daarom voor AH WOON. Hij vindt het heel belangrijk dat iedereen in een goede woning woont en niemand letterlijk en figuurlijk in de kou staat. Jan Emmens uit Vries liep een tijdje mee met het bestuur van WOON. Dat is zo goed bevallen, dat hij zich actief blijft inzetten. Ook Ivonne Vrijmoed uit Peize maakt sinds de ALV deel uit van het bestuur. Ze werkt bij de Orde van Advocaten en was zo geraakt door de passie van het bestuur voor de belangen van huurders, dat zij zich er graag bij wilde aansluiten.

Kritische houding
De drie nieuwe bestuursleden kregen van Esther Borstlap – directeur-bestuurder van Woonborg – een grote bos bloemen. Daarnaast bedankte zij het voltallige bestuur van WOON voor haar energie en kritische houding.

Laat een reactie achter