Wat heeft 2018 gebracht en belangrijker nog: wat gaat 2019 ons brengen? Vragen waar we tijdens de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 12 maart antwoord op geven. Natuurlijk is er tijdens de ALV ook ruimte voor jouw vragen.

Alle huurders van Woonborg zijn op 12 maart van harte welkom. De ALV wordt gehouden in ‘t D√∂rpshuus NijRoon in Nieuw-Roden. De vergadering begint om 19.30 uur. Huurders die geen lid zijn van WOON kunnen tijdens de ALV echter geen stem uitbrengen. Wil je wel gebruik maken van het stemrecht? Het is mogelijk om ter plekke lid te worden. De contributie bedraagt 6 euro per jaar.

Tijdens de ledenvergadering blikken we terug op 2018 en kijken we vooruit. Zo staan de begroting, het werkplan, de prestatieafspraken en de huurverhoging op het programma. Ook houden we een bestuursverkiezing en willen we het hebben over energieadvies per woning. En wil je je alvast inlezen? Dat kan! Je vindt hier onder de vergaderstukken:

Agenda Algemene Ledenvergadering AH WOON 12 maart 2019

Verslag ledenvergadering 16042018

JAARVERSLAG 2018

Werkplan AH WOON 2019

Overzicht 2018 en begroting 2019

Vervoer
Heb je geen vervoer naar Nieuw-Roden? We denken graag met je mee! Daarom organiseren we – wanneer dit een probleem is – vervoer naar de vergaderlocatie. Het definitieve vervoerschema wordt opgesteld aan de hand van aanmeldingen en wordt dus later bekend gemaakt. Wil je van dit aanbod gebruik maken? Neem dan contact met ons op via de WOONfoon (06-44392795) of via secretariaat.ahwoon@gmail.com.

Kun je op 12 maart niet aanwezig zijn, maar wil je wel wat van je laten horen? Stuur gerust je reactie naar secretariaat.ahwoon@gmail.com.

Laat een reactie achter