Prestatieafspraken gemaakt met gemeenten en Woonborg

By 14 januari 2019 AH Woon, Homepage

Ondertekening Prestatieafspraken 10 december

De Prestatieafspraken voor 2019 zijn ondertekend.

Jaarlijks maakt AH WOON afspraken met Woonborg en iedere gemeente waarin Woonborg actief is afspraken. In die afspraken leggen alle partijen vast wat zij gaan doen in 2019. Dit zijn afspraken op het gebied van: betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit, huisvesting bijzondere doelgroepen, wonen, welzijn en zorg, leefbaarheid en kleine kernen. Gedurende het jaar wordt dan bijgehouden of alle partijen wel de afspraken nakomen.

Dit is het derde jaar dat de prestatieafspraken worden gemaakt, de prestatieafspraken die dit jaar gemaakt zijn, zijn wat korter en daardoor makkelijker leesbaar gemaakt.

Prestatieafspraken 2019 Aa en Hunze

Prestatieafspraken Haren 2019

Prestatieafspraken 2019 Noordenveld

Prestatieafspraken 2019 Tynaarlo

Laat een reactie achter