HomepageLaatste Nieuws

Prestatieafspraken 2018

Op 11 december hebben gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties in Noord-Drenthe en Haren prestatieafspraken vastgelegd. De afspraken zijn vastgelegd tussen de gemeente, de huurdersbelangenverenigingen waaronder Algemene Huurdersvereniging WOON (AH WOON) en de actieve woningcorporaties waaronder Woonborg. Voor die integrale aanpak is gekozen omdat dat volgens betrokken partijen leidt tot meer verbondenheid…
admin
13 december 2017
AH WoonHomepageLaatste Nieuws

Huurdersbijeenkomsten najaar 2017

Ook in het najaar van 2017 zijn er weer huurdersbijeenkomsten georganiseerd in iedere gemeente waarin onze corporatie Woonborg woningen heeft. Hierbij het samengestelde verslag huurdersbijeenkomsten 2017. U kunt hier ook de presentaties, zoals die door Woonborg zijn gehouden op de huurdersbijeenkomsten, inzake de wacht- en zoektijden vinden: Presentatie wacht- en zoektijden…
admin
6 december 2017
AH WoonHomepageLaatste Nieuws

Drents Huurdersmanifest

Drentse huurdersorganisaties lanceren politiek manifest 29-11-2017 - Huurders moeten niet meer dan 30% van hun inkomen kwijt zijn aan hun inkomen, de wachtlijsten voor een huurwoningen moeten korter en huurders moeten het recht krijgen om zelf energiebesparende voorzieningen in de woning aan te brengen. Dat zijn enkele van de punten…
admin
6 december 2017