Welkom bij AH Woon

De Algemene Huurdersvereniging WOON (AH WOON) is dé huurdersbelangenvereniging van alle huurders van Woonborg.

 

Foto van de maand

Janneke de Vries

De Algemene Huurdersvereniging WOON (AH WOON) is dé huurdersbelangenvereniging van alle huurders van Woonborg. Woonborg is een woningcorporatie die een kleine 5000 woningen verhuurt in de Drentse gemeenten Aa en Hunze, Noordenveld en Tynaarlo. Ook in Haren, in de provincie Groningen, staan woningen van Woonborg.

  • AH WOON helpt haar leden bij praktische vragen op huisvestingsgebied, zoals huurtoeslag, huurverhoging, servicekosten, onderhoud, enz.
  • AH WOON bemiddelt desgewenst bij meningsverschillen met de verhuurder (Woonborg).
  • AH WOON begeleidt desgewenst procedures bij Klachten- of Huurcommissie.
  • AH WOON ondersteunt bewonerscommissies op buurt- of wijkniveau. Bewoners kunnen een beroep doen op AH WOON en haar inschakelen voor hulp en advies.
Veelgestelde vragen

Hoe kan ik mij inschrijven voor een woning van Woonborg?

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning moet u als woningzoekende bij Woonborg ingeschreven staan. U kunt zich via deze link inschrijven als woningzoekende, gedurende de periode vanaf inschrijving bouwt u punten op, iedere maand 1 punt. Als er meerdere belangstellenden reageren op één woning, gaat deze naar diegene met de meeste punten. U krijgt alleen een woning toegewezen als uw inkomen ook past bij de huurprijs van die woning. Een woning van Woonborg kost maximaal € 710,68. Beschikbare huurwoningen publiceert Woonborg elke dinsdagmiddag op haar website (LINK). Heeft u belangstelling voor een woning, dan kunt u tot en met de maandag na publicatie reageren.

HUURverhoging

Jaarlijks kan Woonborg de huur verhogen met een percentage tussen de 1% en 4%. De huurverhoging is gebaseerd op enerzijds de kosten van Woonborg en de exploitatiekosten van de organisatie. Natuurlijk begrijpen wij dat het verhogen van de huur voor u niet aantrekkelijk klinkt. Om ook op lange termijn het onderhoud te kunnen betalen van de woning en om de woningvoorraad energie zuinig te maken is veel geld nodig. Of uw huur ook omhoog gaat hoort u via een brief. Woonborg moet met het verhogen van de huur rekening houden met uw gezinssamenstelling en uw inkomen.

Belastingdienst

Woonborg ontvangt jaarlijks bericht van de belastingdienst in welke inkomenscategorie haar huurders zich bevinden. Let wel: het zijn gegevens over inkomensgroepen, dus uw exacte (gezins)inkomen is niet bekend bij de verhuurder. Op basis van die gegevens kan Woonborg haar eventuele huurverhogingen vaststellen.

HUURtoeslag

Als u een inkomen heeft onder bepaald niveau kunt u huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Of u in aanmerking komt voor Huurtoeslag hangt van een aantal voorwaarden af:

Uw huur, (gezamenlijke) inkomen en vermogen zijn niet te hoog.

HUUR niet (kunnen) betalen

Indien u door omstandigheden de huur niet kunt betalen, moet u zo gauw mogelijk contact opnemen met Woonborg. Er kunnen dan misschien nog afspraken gemaakt worden. Ook kan Woonborg u misschien doorverwijzen naar de gemeente voor hulp.

Is mijn kind of ouder automatisch medehuurder?

Het is zo dat een (volwassen) kind dat nog bij zijn ouders woont, in de regel niet als medehuurder zal worden erkend. In dat geval is er in het algemeen namelijk geen sprake van duurzaam samenwonen, want het samenwonen van ouder(s) en kinderen is immers ‘naar zijn aard’ aflopend. Dit kan anders zijn als een inwonend (volwassen) kind vanaf zijn geboorte minimaal 25 jaar aaneengesloten bij zijn ouders woont en altijd ingeschreven is geweest op dat adres. Het gaat er wel om dat u daadwerkelijk samen in de woning woont en de kosten van de huishouding deelt. Woont een volwassen kind bij de ouders in om deze te verzorgen, dan wordt soms wel aangenomen dat er sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding en kan een verzoek tot medehuurderschap worden gedaan bij de verhuurder. Wij raden u aan om bij vragen altijd contact op te nemen met Woonborg. Bij een zorgwoning of aangepaste woning is het vaak niet mogelijk dat een inwonend kind na overlijden de huurovereenkomst voortzet. Woonborg is gezien de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen kritisch bij de beoordeling of er wordt voldaan aan de eisen die gelden voor het toekennen van medehuurderschap.

Hoe wordt de hoogte van mijn huur bepaald?

Bij het vaststellen van de huurprijs van een sociale huurwoning speelt het Woningwaarderingsstelsel een belangrijke rol. Iedere woning wordt gewaardeerd aan de hand van dit puntenstelsel. Aantal (slaap)kamers, vloeroppervlak, voorzieningen, energielabel enz. spelen hierbij een rol. Bij het zo verkregen aantal punten hoort een maximale redelijk huurprijs. De corporatie kan in haar huurbeleid bepalen op welk % daarvan zij haar streefhuur bepaalt. In haar nieuwe huurbeleid hanteert Woonborg verschillende streefhuurpercentages, waarbij 72% het hoogst is. Als een huidige huurprijs ver afwijkt van de streefhuur, heeft de corporatie de mogelijkheid om dit binnen afgesproken grenzen stapsgewijs recht te trekken met de jaarlijkse huurverhoging. U kunt meer informatie vinden over de hoogte van uw huur op de website van Woonborg.

Meer veelgestelde vragen
Contact

Wilt u iets aan AH WOON laten weten? Of heeft u een vraag? We horen het graag van u! Als u onderstaand formulier invult, nemen we zo gauw mogelijk contact met u op!

Secretariaat AH WOON: 06-44392795 (bij geen gehoor wordt u terug gebeld)

E-mail: secretariaat.ahwoon@gmail.com

Agenda