Wil jij je inzetten voor de belangen van huurders? Goed nieuws! AH WOON zoekt versterking en heeft op dit moment twee vacatures openstaan.AH WOONVACATURE 1
Freelance administratief medewerk(st)er (circa 25 uur per maand)

Taken:
* Contactbeheer (Woonfoon, postbus, mailverkeer en website)
* Ledenadministratie
* Verspreiding huurderspost m.b.v. vrijwilligers
* financiële administratie (kwartaalrapportages, financieel jaarverslag en begroting)
* Bijhouden overzichten van Informatie en Advisering, Projectbegeleiding en uren medewerkers
* Archivering

Vaardigheden:
* Goede beheersing van de Nederlandse taal
* Goed kunnen werken met minimaal Word en Excel
* Goede sociale vaardigheden

Geïnteresseerd? Stuur dan jouw reactie – voorzien van een cv en motivatie –  voor 29 april 2019 naar jelly@ahwoon.nl.

VACATURE 2
Freelance medewerk(st)er Volkshuisvesting (circa 20 uur per maand)

Taken:
* Agenda en verslag bestuursvergaderingen
* Bijhouden actielijsten en afspraken bestuur en Woonborg
* Aansturen administratief medewerker en PR-medewerker
* Voorbereiden Prestatieafspraken op ambtelijk niveau
* Overleg met medewerkers van Woonborg
* Eenvoudige klachtbehandeling
* Provinciaal overleg
* Jaarverslag
* Gesprekspartner van bestuur AH Woon

Vaardigheden:
* Goed kunnen vergaderen en onderhandelen
* Maken van verslagen van vergaderingen
* Inhoudelijke kennis op het terrein van de sociale volkshuisvesting (of bereid  deze kennis op te doen)
* Goed kunnen werken met minimaal Word en Excel
* Goede sociale vaardigheden
* Goede beheersing van de Nederlandse taal

Geïnteresseerd? Stuur dan jouw reactie – voorzien van een cv en motivatie –  voor 29 april 2019 naar jelly@ahwoon.nl.