AH WoonHomepage

Prestatieafspraken gemaakt met gemeenten en Woonborg

Ondertekening Prestatieafspraken 10 december De Prestatieafspraken voor 2019 zijn ondertekend. Jaarlijks maakt AH WOON afspraken met Woonborg en iedere gemeente waarin Woonborg actief is afspraken. In die afspraken leggen alle partijen vast wat zij gaan doen in 2019. Dit zijn afspraken op het gebied van: betaalbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit, huisvesting bijzondere…
admin
14 januari 2019
Laatste Nieuws

AH WOON zoekt denkers en doeners!

AH WOON zet zich in voor voldoende betaalbare en kwalitatief goede huurwoningen in een plezierige leefomgeving. Hier is bestuurskracht voor nodig. En om die op peil te houden is de huurdersvereniging op zoek naar versterking. Naar denkers en naar doeners.
admin
4 januari 2019
HomepageLaatste Nieuws

De uitkomsten van het woonlastenonderzoek 2018

AH WOON heeft kennis genomen van de uitkomsten van het Woonlastenonderzoek, waar in 2014 bleek dat maar liefst een derde van de huurders moeite heeft met het opbrengen van de maandelijkse huur, blijkt dit gedaald te zijn naar ongeveer 25%. AH WOON vindt dat nog steeds een groot aantal en…
admin
3 december 2018